Przetarg na sprzedaż pojazdu samochodowego


OBWIESZCZENIE

Miejskiego Domu Kultury
w Czechowicach-Dziedzicach

o przetargu na sprzedaż pojazdu samochodowego

 1. Sprzedający i Prowadzący przetarg: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą przy ul. Niepodległości 42, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
 2. Miejsce przetargu: siedziba Sprzedającego.
 3. Opis przedmiotu przetargu: pojazd samochodowy marki Fiat model Ducato 10 TD, nr rej. SBI C891, rok produkcji 2000. Silnik wymaga kapitalnego remontu.
 4. Termin i forma składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 18.12.2015 do godz.9.00 w siedzibie Sprzedającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż pojazdu samochodowego” (w przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Sprzedającego). Termin związania ofertą: 21 dni od otwarcia ofert. Do oferty należy dołączyć: oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny pojazdu oraz dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt V.
 5. Wadium:
  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % minimalnej ceny wywoławczej w pieniądzu tj. w kwocie 570 zł na rzecz Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach na jego rachunek bankowy w ING BS o/Czechowice-Dziedzice nr 84105012561000000102635281 z podaniem tytułu wpłaty „Wadium – sprzedaż pojazdu” nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert (za datę wpływu uważa się dzień wpływu środków na wyżej wymieniony rachunek).
  Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostały wybrane, zwraca się bezpośrednio po dokonaniu wyboru, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty. Uczestnikowi, którego oferta została wybrana, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny.
  Wadium przepada na rzecz Sprzedającego: jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
 7. Kryteria wyboru: Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie ceny.
 8. Ustala się kwotę wywoławczą: 5.700 zł
 9. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd: siedziba Sprzedającego od dnia obwieszczenia do dnia upływu terminu składania ofert.
 10. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 18.12.2015 godz. 9.30 w siedzibie Sprzedającego. Komisja przetargowa sprawdzi oferty pod względem formalnym oraz dokona ich oceny w terminie 3 dni od otwarcia ofert.
 11. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Harazin , w dniu:  01‑12‑2015 20:49:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Harazin tel.:(32) 215 32 85 fax: (32) 215 32 85 , w dniu:  01‑12‑2015 20:49:57
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2015 22:15:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie